Besiktningar av husDet finns idag ett ganska stort antal företag som specialiserar sig på att göra hus besiktningar eller överlåtelsebesiktningar. Namn på välkända företag inom branschen för byggnadsbesiktningar är självklart det största företaget Anticimex, men det finns även konkurrerande företag som bland annat OBM-Gruppen och Eminenta. Det finns också ett stort antal mindre företag som är knutna till besiktningsmännens riksförbund, SBR. I Skåne finns bland annat A-inspektion och i Kalmar finns bland annat besiktningsbolaget.
besiktningsmanitjanst

Besiktnings av villor och fastigheter

En besiktning av ett hus är en rapport som en besiktningsman skriver efter ett besök och noggrann undersökning av en fastighet. För de som skall sälja ett hus så finns det oftast möjlighet att genom en fastighetsmäklare boka en tid för besiktning av en villa eller fastighet. Om du besiktigar ditt hus innan du går ut till försäljning med det visar det att du verkligen tar din upplysningsplikt på allvar då du delvis genom besiktningsmannen kan framföra fel som du vet om i din fastighet, men du får också en opartisk bedömning från en insatt person i byggvärlden att göra ett utlåtande om din fastighet. När du lämnar över ett besiktningsprotokoll genom din mäklare på en visning har du lämnat ifrån dig mycket information om huset, vilket din Spekulant kommer att uppleva som ett seriöst sätt att sälja sitt hus på, vilket det också är.
besiktningsman
Glöm dock inte att en besiktningsman är en mänsklig människa och kan även göra fel när han utför sin besiktning. En besiktningsman har därför också försäkringar som skall täcka hans situation som sakkunnig om besiktningsmannen skulle göra ett fel eller misstag.
Säljarens upplysningsplikt vid fel i fastighet är också viktigt att vara medveten om när du gör en fastighetsaffär. När det gäller upplysningsplikten så kan man säga att om säljaren har informerat spekulanten/köparen om ett fel i en fastighet så är det ett känt fel och inte ett dolt fel. Rekommendationen är att det görs i skrift i t.ex. en frågelista eller i ett köpekontrakt. När det är upplyst kan det inte komma på tal att det skulle vara ett dolt fel i efterhand. Du kan läsa om exempel på dolda fel här. 

Avdragsgill dolda fel-försäkring

En fråga som många säkert ställer sig är om dolda fel-försäkringen är avdragsgill året efter du har sålt en fastighet? Svaret är ja, kostnader för försäkringar som har med försäljningen att göra är avdragsgill på k5 när du deklarerar din försäljning av en fastighet. Du kan få avdrag för mäklararvode samt besiktning, energideklaration och dolda fel-försäkring. För städning kan du däremot inte göra avdrag på din kapitalvinstberäkning när du sålt din villa.