Fel i fastighet och dolda felOlika typer av fel I fastighet : Det finns olika typer av fel i en fastighet. Bland annat faktiska fel, dolda fel.
Det finns massor av olika typer av fel i en fastighet och i första hand är det viktigt att säga att du skall göra en nogrann undersökning av alla fastigheter som du kommer att köpa i ditt liv. Om du inte själv jobbar i byggbranschen kan det vara bra att prata med en besiktningsman eller en duktig snickare när du köper ditt hus så att du är medveten redan innan du köper din villa.

Val av besiktningsman

Det viktigaste när du gör ditt val av besiktningsman är att du ser till att de är anslutna till SBR, så du vet att din besiktningsman har försäkringar som täcker hans arbete om han skulle göra fel.

 

Om du ska köpa en fastighet är det bra att veta om en del information om undersökningsplikten m.m. När du köper en villa eller en fastighet så har du plikt att undersöka det du köper, och undersökningsplikten sträcker sig långt. Om du hittar fel i efterhand som du borde ha upptäckt när du gjorde din undersökning inför köpet så kan du inte ställa säljaren som ansvarig för det felet som du faktiskt borde upptäckt vid en noggrann undersökning av en fastighet. Om felet skulle visa sig vara ett dolt fel så kan säljaren vara ansvarig och du kan ha rätt till avdrag på slutsumman, alltså köpeskillingen på fastigheten. Glöm inte att du ska dock kunna bevisa att det dolda felet har funnits under den tidigare ägarens period som ägare, och hur bevisar du detta? Det är viktigt att tänka igenom detta innan du gör ditt anspråk mot säljaren. 

 

Du kan läsa mer om dolda fel här. 

 

Dolt eller synligt fel?

Dolt eller synligt fel?

 

Det finns idag försäkringar mot så kallade dolda fel och de tecknas av säljaren av fastigheten. Om säljaren har tecknat en dolda fel-försäkring i samband med en försäljning av en fastighet kan du som köpare har fördelar om det skulle uppkomma dolda fel i framtiden i den fastighet som du köper. Du kan enklare få ut ersättning om det finns en försäkring bakom, för du kan egentligen inte veta när du köper ett hus om säljaren kommer att ha pengar kvar efter som kan täcka dolda fel, speciellt inte om du köper ett hus av ett dödsbo eller liknande. Försäkringsbolaget är opartiskt, däremot får du som säljare även hjälp av ditt försäkringsbolag när du får ett anspråk på dig om ett dolt fel i en fastighet som du ägt tidigare. De dolda fel sköts då professionellt och du behöver inte förhandla eller har kontakt direkt med köparen, vilket kan underlätta processen och gå till på ett professionellt sätt.

Friskrivning för fel i fastighet

Du kan som säljare friskriva dig från fel i en fastighet. Om du köpt en fastighet med friskrivningsklausul är det mycket svårare att få ut något på en dolda fel-försäkring. Eftersom du har skrivit under på köpekontraktet kommer det bli mycket svårare för dig att hävda ett dolt fel i framtiden på ett hus som du köpt med friskrivningsklausul.