Dränering och utvändigt fuktsskydd 

dranering

 

fukt-i-kallare

När man pratar dränering så skiljer man på dagvattenledningar (50 år) och på dräneringsledningar på utsidan av huset (25 år).

Om du inte dränerar ditt hus när det är dags kan det bli fuktskador och det är därför viktigt speciellt om du äger ett källarhus att tänka på att dränera huset när det är dags. Om du ska köpa ett hus är det viktigt att själv skapa dig en bild av hur du upplever källaren då det sällan görs dräneringar på fastigheter i Sverige i tidsspannen som ofta besiktningsmännen rekommenderar.