Fasader 

 

Fasad av trä

Fasad av trä

Fasadtyper

Det finns olika typer av fasades på hus och en del håller längre, medan andra kräver mer underhåll.

När det gäller träpanel så har den en medellivslängd på cirka 40 år och det krävs hela tiden målningsarbeten för att få din träfasad att hålla en längre tid. Tumregel är att måla och underhålla för att ha din fasad längre.

trapanel

Om du målar ditt hus ofta så kommer även fasaden att hålla längre. Man brukar säga att målning kan hålla i 10 år. Det är dock viktigt att göra det noggrant när du målar så att det håller länge.

malningavhus

 

tegel ej byte

En tegelfasad

En tegelfasad

puts 30 år

fasadputs

 

asbestcementplattor/enernitplattor

Eternitplattor

Eternitplattor