Fönster och dörrarNär det gäller dolda fel på fönster och dörrar så finns det inte så mycket att påvisa i efterhand då det oftast är ganska enkelt att upptäcka ett fel på en dörr eller ett fönster när du gör en noggrann undersökning av den fastigheten som du skall köpa. 

Det finns ju olika typer av dörrar till ett hus, när det handlar om innerdörrar är den tekniska medellivslängden cirka 35 år och när det gäller ytterdörrar så handlar det också om 35 år innan det är dags för byte av invändiga dörrar och utvändiga dörrar på en villa.

När det gäller målningen av fönster och dörrar som är i trä så är det samma som på fasader, att man rekommenderar att det görs vart 10 år. 

Dörrar

Dörrar

Fönster

Fönster

När det gäller isolerglas fönsterna som är bra så är det viktigt att veta om att de blir otäta med tiden som går, man brukar räkna på 25 år för ett isolerglas fönster. Man behöver då  täta fönsterna och måla och underhålla dem ständigt om det är träfönster.

När det gäller byte av fönster räknar man på cirka 40 år.

 

Tips när du köper en fastighet är att gå igenom alla fönster och dörrar på visningen så att du ser att de är hela och gör sedan din egen bedömning om när de eventuellt skall bytas i framtiden.