Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskinerInstallation av varmvattenebredare

Installation av varmvattenberedare har en teknisk medellivslängd på 20 år. När det gäller luftvärmepumpar så är tekniska medellivslängden cirka 8 år. Om det handlar om värmepannor, som t.ex. vedpannor så är det cirka 20 år.

Installation av värmepanna

Installation av värmepanna

 

luftvärmepump-installation