Teknisk medellivslängd på takkontruktionerTeknisk medellivslängd för byggnadskonstruktioner

Anmärkning: Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-Avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden.

När det gäller takkonstruktioner, så finns en hel del olika tak som har olika livslängder. Det handlar i stora drag om 20-40 år som är medellivslängden för ett tak.

Papptaken som är låglutande säger man har en medellivslängd på 20 år, det är dock viktigt att ständigt ha koll på ditt platta tak om du ska ha ett platt tak på din villa. Glöm inte bort att skotta snö om det är mycket snö på ditt tak.

Papptak

Papptak

Gummidukar som används som tak ska hålla cirka 30 år och är lite bättre än papptaken.

gummiduk

Gummiduk

Takpapp under betong/tegelpannor har en medellivslängd på 30 år och det är viktigt att man inte spikar igenom den då det kan läcka.

Takpapp ca 30 år

Takpapp ca 30 år

 

Takpannor av betong eller tegel håller i cirka 30 år, de kan hålla längre men medel är 30 år och det är viktigt att alltid ha koll om pannorna går sönder så det inte rinner ner på takpappen om det skulle vara hål i den kan det bli stora problem.Takpannor av betong/tegel cirka 30 år

Takpannor av betong/tegel cirka 30 år

Korrugerad plåt är en vanlig form av tak idag som har en medellivslängd på 35 år. Det är viktigt att hålla plåten ren från löv m.m under tiden du har det som tak på din villa.

Korrugerad takplåt

Korrugerad takplåt

bandfalsad-plåt

bandfalsad-plåt

 

Hängrännor och stuprör är viktigt att hålla rena från smuts och löv så att de inte blir igensatta, det är viktigt att rensa hängrännorna titt som tätt på din villa för att de ska ha full funktion.

hängrännor-plåt

Hängrännor och stuprör 25 år

 

 

 

plåtdetalj-runt-skorsten

Plåtningar runt skorsten cirka 35 år

 

Renoverar du en skorsten så skall du ta hjälp av folk som är kunniga då det kommer att bli bättre om du inte själv behärskar det. Du kan sedan räkna med att du kan efter du har provtryckt skorstenen att elda i cirka 40 år. Det är dock viktigt att under tiden göra brandskyddskontroller.

skorstensrenovering 40 år

Skorstensrenovering 40 år