Våtutrymmen (badrum m.m).Badrummen i en villa är viktiga både för funktionen och också att de är hela och fungerar. När det gäller den tekniska medellivslängden för badrum/våtutrymmen så skiljer det sig en del beroende på vilka material som använts.

Olika typer av badrum

När det handlar om plastmattor i badrum så är det 20 år som gäller och det är viktigt att under tiden ha koll på plastmattan så att den är hel och iordning.

Badrum med plastmatta

Badrum med plastmatta

Tätskikt

Tätskikten i ett badrum är viktigt. Är det tätskikt som gjorts nyligen under kakel/klinker så skall man kunna räkna med tätskiktet i 30 år. Det är dock inte alls samma regler för badrum som gjorts för ett antal år sedan.

Badrum med klinker

Badrum med klinker

När det gäller våtrumsmattorna som läggs i badrummen så skiljer man på om de är inlagda före 1995 eller efter 1995. Är de inlagda efter 1995 är det 30 år och föra 1995 är det 20 år. Våtrumstapeter som man har på väggarna handlar det om 15 år istället.