Vad är ett dolt fel?Något som är viktigt att ta reda på innan du börjar läsa för mycket om dolda-fel försäkringar är; Vad är ett dolt fel?

Så vad är egentligen ett dolt fel?

När det gäller fastighetsaffärer råder det ofta en osäkerhet kring husets skick och det är viktigt att i första hand nämna att alla som säljer en fastighet har en upplysningsplikt om saker och ting som säljaren faktiskt vet är fel på en fastighet. Det åligger även köparen en undersökningsplikt att göra en noggrann undersökning av en fastighet när de köper den.
De dolda felen är de felen som inte går att upptäcka vis en noggrann undersökning av fastigheten.  Ett dolt fel skall också vara ett fel som har funnits under föregående ägares ägandet och det skall också i slutändan kunna bevisas. Det är därför viktigt innan du skickar till en säljare att du blivit utsatt för ett dolt fel att du tar reda på om det verkligen är ett dolt fel. Alltså att det inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten.